Kwaliteitsdienst

Slagerijen Kaldenberg vindt het zeer belangrijk om veilige voedingsmiddelen te produceren voor haar afnemers, hierdoor hebben wij een voedselveiligheidssysteem. Om de voedselveiligheid te garanderen kopen wij grondstoffen in waarvan wij overtuigd zijn dat deze veilig zijn. Vertrouwen en transparantie zijn een uitgangspunt bij het selecteren van een betrouwbare leverancier. Het beleid past in het 'boer tot bord' concept, beginnende bij de inkoop van de grondstoffen. We voeren alles uit wat relevant is en wat binnen ons vermogen ligt om de voedselveiligheid in de gehele keten van het voortbrengingsproces te borgen. Om de kwaliteit binnen het proces van begin tot eind te bewaken beschikken wij dan ook over een team van twee levensmiddelentechnologen die samen met een extern kwaliteitsbureau en het KTBA als adviseur, zorgen voor de continuïteit van de kwaliteit. Met deze samenstelling van specialisten heeft Slagerijen Kaldenberg de kennis en vakbekwaamheid om te voldoen aan hoge kwaliteitseisen binnen de voedingsmiddelenindustrie.

Naast de naleving en invulling van de wettelijke voorschriften, de brancherichtlijnen en specifieke eisen van afnemers, streeft Slagerijen Kaldenberg naar optimalisatie van de arbeidsomstandigheden. 

Naast het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden, werkt iedere medewerker binnen zijn / haar verantwoordelijkheidsgebied volgens de algemene veiligheidsvoorschriften, procedures en werkinstructies om zodoende gezamenlijk te zorgen voor een zo veilig mogelijk en verantwoorde omgeving. Vakbekwaamheid en productkennis zal, waar nodig door interne begeleiding / training of externe vakopleiding worden onderbouwd. 

Ook wordt door de leiding continu aandacht besteed aan kwaliteitsbewustwording van medewerkers. Kwaliteitsbewust en goed opgeleid vak personeel levert een bijdrage aan een proces van continue kwaliteitsverbetering, waarbij iedere medewerker aanspreekbaar is op de verantwoordelijkheid van zijn taak. Met name het in acht nemen van hygiëne en het gebruik van hoogwaardige grondstoffen en ingrediënten, als ook moderne productiemethode dragen in belangrijke mate bij aan het imago van Slagerijen Kaldenberg. Kwaliteit is ''het altijd voldoen aan de verwachtingen van de klant'. Het kwaliteitszorgsysteem is een continue programma van kwaliteitsverbeteringen. Door het voorkomen van fouten en door voortdurende, op verbeteringsgerichte, acties wordt continue verbetering bereikt.