Keten Duurzaam Varkensvlees

KDV garandeert een verantwoorde productie van kwalitatief hoogwaardig varkensvlees met respect voor dierenwelzijn en milieu. Oftewel, vlees zoals vlees is bedoeld. Daarom werkt Slagerijen Kaldenberg voor het grootste deel van ons varkensvleesassortiment alleen samen met bedrijven die zijn aangesloten bij  de Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). Stichting KDV is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse varkens boeren, een slachterij, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retailbedrijven en cateraars. In totaal gaat het om ca. 500 partijen. Samen zetten  ze zich in voor een verant woorde productie van kwalitatief hoogwaardig varkensvlees, met respect voor dierenwelzijn en milieu. KDV wil dat de varkens gezonder zijn en een goed leven hebben. Daarnaast gaan alle aangesloten partijen slim om met energie  en wekken die waar mogelijk ook zelf op.