KALDENBERG BESTAAT 60 JAAR

Met trots, ambacht en een passie voor kwaliteitsvlees sinds 1959!

Kwaliteitsdienst

Om de voedselveiligheid te garanderen kopen wij grondstoffen in waarvan wij overtuigd zijn dat deze veilig zijn. Vertrouwen en transparantie zijn een uitgangspunt bij het selecteren van een betrouwbare leverancier. Het beleid past in het 'boer tot bord' concept, beginnende bij de inkoop van de grondstoffen. We voeren alles uit wat relevant is en wat binnen ons vermogen ligt om de voedselveiligheid in de gehele keten van het voortbrengingsproces te borgen. Om de kwaliteit binnen het proces van begin tot eind te bewaken beschikken wij dan ook over een team van levensmiddelentechnologen die samen met een extern kwaliteitsbureau, zorgen voor de continuïteit van de kwaliteit. Met deze samenstelling van specialisten heeft Slagerijen Kaldenberg de kennis en vakbekwaamheid om te voldoen aan hoge kwaliteitseisen binnen de voedingsmiddelenindustrie. 

Ook wordt door de leiding continu aandacht besteed aan kwaliteitsbewustwording van medewerkers. Kwaliteit is ''het altijd voldoen aan de verwachtingen van de klant'. Het kwaliteitszorgsysteem is een continue programma van kwaliteitsverbeteringen. Door het voorkomen van fouten en door voortdurende, op verbeteringsgerichte, acties wordt continue verbetering bereikt. 

Horecaslagerij Kaldenberg