KALDENBERG BESTAAT 60 JAAR

Met trots, ambacht en een passie voor kwaliteitsvlees sinds 1959!

Keten Duurzaam Varkensvlees

Keten Duurzaam Varkensvlees

Slagerijen Kaldenberg denkt aan de wereld om haar heen en heeft oog voor milieu en dierenwelzijn. Daarom bestaat het grootste deel van ons assortiment uit het varkensvlees van Keten Duurzaam Varkensvlees met beter leven 1 ster. Het varkensvlees is smaakvol vlees dat wordt geproduceerd met respect voor dier en milieu. 

100% Nederlands

Keten Duurzaam Varkensvlees bestaat voor 100% uit Nederlandse familiebedrijven die elkaar  vaak persoonlijk kennen. Alle partijen uit de keten zijn bovendien gecertificeerd door onafhankelijke instantie, waardoor de kwaliteit en veiligheid is gewaarborgd en ieder stukje vlees moeiteloos ‘van boer tot winkelvloer’ getraceerd kan worden.

Zorg voor het milieu

Anders dan bij veel andere groene initiatieven staat bij Keten Duurzaam Varkensvlees zowél dierenwelzijn als milieu centraal. Zorg voor het dier gaat hand in hand met de zorg voor de leefomgeving. De varkensboeren werken daarom volgens eisen die zijn opgesteld in de samenwerking met Stichting Natuur en Milieu om de belasting voor het milieu minimaal te houden.

De keten

Keten Duurzaam Varkensvlees is een samenwerkingsverband tussen varkenshouders, vleesverwerkers, slagers en supermarkten en heeft als doel op een duurzame, verantwoorde manier varkens te houden. KDV werkt met een innovatief en pragmatisch concept waarbij de optimale balans tussen zowel dierenwelzijn, milieu als prijs centraal staat: het KDV Keurmerk.

Gezonde dieren

Voor de smaak en kwaliteit van uw vlees, is het belangrijk dat de dieren in topconditie zijn. Daarom werken onze boeren met een vaste dierenarts die de boer en zijn dieren kent en werken we er hard aan om het antibioticagebruik sterk terug te brengen. In het project Antibiotica Vrije Keten werken we samen met het Innovatienetwerk en het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie aan maatregelen om uiteindelijk te komen tot een volledig antibioticavrije keten.

Dichter bij de natuur

De varkensboeren van Keten Duurzaam Varkensvlees hebben samen met maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om het welzijn van de dieren te verbeteren en hun natuurlijk gedrag te stimuleren. Zo is er in de stallen bijvoorbeeld afleidingsmateriaal aanwezig, waardoor ze kunnen ‘wroeten’ of spelen. En zorgen we voor groepshuisvesting van de dieren. Ook vinden we het belangrijk de dieren zoveel mogelijk in hun waarde te laten. Dit betekent dat de mannelijke varkens niet worden gecastreerd.

Het ontstaan

In 1997 vroeg varkenshouder Hans Verhoeven zich af hoe hij zijn bedrijf duurzamer kon maken. Hij wilde op zijn boerderij de Co2 footprint verminderen en wilde bovendien het welzijn van de dieren verbeteren. Hij bedacht een werkwijze voor veiliger, duurzamer en diervriendelijker varkensvlees, zonder dat het veel duurder werd. Zo gezegd zo gedaan. De varkenshouder nam het initiatief voor de ontwikkeling van het KDV Keurmerk voor varkensvlees, en betrok daar andere varkenshouders bij. Toen ook andere partijen geïnteresseerd bleken in deze manier van werken ontstond het idee voor een keten. Nu, zo’n 15 jaar later, is Keten Duurzaam Varkensvlees uitgegroeid tot een samenwerking van meer dan 350 partijen: varkenshouders, grossiers, slagers, restaurants en vleeswarenproducenten die allemaal werken volgens de zelfde principes. Met oog voor milieu, dier, een eerlijke prijs én smaak.